Rechercher

dans

Œuvres de : Mark Balakjian

Balakjian, Mark

What is left to remember

1975

Balakjian, Mark

In the silence of passing years

1980

Balakjian, Mark

In memory of an historic phrase

1975

Balakjian, Mark

Frontier I

1975

Balakjian, Mark

For an incertain departure

1976

Balakjian, Mark

Elegy for a forgotten day

1975

Balakjian, Mark

Consequence of an absence

1978