Diensten

PROJECTOPROEP IN HET NEDERLANDS & IN HET FRANS

PRIJS VOOR GRAFIEK - BIJZONDERE EDITIE

XXVIde editie - 2017

PRIJS VOOR GRAFIEK - BIJZONDERE EDITIE : 2 prijzen van elk 2.500 € voor een nationaal wedstrijd.

Bent u tussen 25 en 45 jaar oud en geboren in -of inwoner van België? Dan kan u aan deze wedstrijd deelnemen.
Alle klassieke en experimentele technieken van prentkunst mogen gebruikt worden in eender welk formaat. Alle thema’s zijn toegelaten.

In de kader :
CULTUREEL SAMENWERKINGSAKKOORD VLAAMSE GEMEENSCHAP EN FRANSE GEMEENSCHAP / ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET COMMUNAUTÉ FLAMANDE

Inschrijvingen voor de "préjury"
In eerste instantie dienen de inschrijvingen vóór 15 oktober 2017 online te gebeuren  via GOOGLE DRIVE . 
Dan zullen de kandidaten hun deelneming (afbeeldingen, CV, artistieke achtergrond, ...) uitsluitend via een geregistreerd dossier indienen, gecreëerd  in de wedstrijd’s DRIVE die na deze inschrijving zal hen meegedeeld worden.

Het dossier dat in de DRIVE ingediend zal worden, moet in PDF-formaat zijn (enkel het PDF-formaat wordt toegelaten; anderen formaten zullen niet geopend woeden). 
Het PDF mag geen 15 Mo overschrijden en moet over een resolutie van 300 dpi te beschikken.
Op 15 oktober om middernacht, zal de toegang tot de DRIVE gesloten worden.

Meer informatie

js@centredelagravure.bebdbd@centredelagravure.be


 

PRIX DE LA GRAVURE - ÉDITION SPÉCIALE : 2 prix de 2.500 € pour un concours national.

Vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes né ou résidant en Belgique ? Ce concours est pour vous !
Toutes techniques traditionnelles ou expérimentales pouvant être multipliées sont acceptées, quel que soit le format du support.
Aucun thème n’est imposé.

Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement via CE FORMULAIRE EN LIGNE pour le vendredi 15 octobre au plus tard.
Pour le préjury, les œuvres sont à adresser au Centre de la Gravure uniquement via GOOGLE DRIVE - les infos seront indiquées aux participants dès réception de leur inscription. 
Chaque artiste peut déposer de une à trois œuvres créée(s) durant les trois dernières années.
Les participants seront informés s'ils sont sélectionnés pour le jury international.

Jury international
Les œuvres imprimées seront alors à déposer au Centre de la Gravure entre le 15 et le 18 novembre 2017.
Deux lauréats seront désignés (un par communauté linguistique) par le jury;  chacun remportera un montant de 2500 €.

Plus d’infos

js@centredelagravure.bebdbd@centredelagravure.be


 

Sinds 1989 vertrouwt de minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap de organisatie van deze Prijs toe aan Le Centre de la Gravure.

Bedoeling is de creatie van etsen en gedrukte beelden aan te moedigen. Alle druktechnieken zijn toegestaan, zowel traditionele als nieuwe hedendaagse technieken. De artistieke vormgeving van het gedrukt werk is vrij : ets, boek, collage, installatie,...

De Prijs ter waarde van 2.500 € is voorbehouden aan kunstenaars tussen 25 en 45 jaar uit de Franse Gemeenschap of die er sinds één jaar wonen.

De selectie van de kandidaten gebeurt in twee stappen: een voorselectie van de tentoongestelde werken door een Belgische jury en de nominatie van de laureaat van het jaar door een internationale jury.


2015 : XXIVde editie

Dit jaar heft de Belgische jury 41 kunstenaars geselecteerd voor de tentoonstelling.

De internationale jury 2015 : Pierre-Jean Foulon (President), Enk de Kramer, Vlaamse graveerster, Pierre Collin, kunstenaar en professor aan de B-A school van Lorient, Eléonore Chatin van de Galerie Catherine Putman (Parijs) ; Denise Biernaux en Luc Navet (Commission consultative des Arts plastiques - Raad van Advies van Beeldende Kunsten) hebben de Franse Gemeenschap vertegenwoordigd.