Collectie

Voor professionals

TENTOONSTELLINGEN TE HUUR

Werken uit de collectie van Le Centre de la Gravure

Op basis van de kunstwerken uit de collectie zijn er drie soorten tentoonstellingen beschikbaar: thematische, technische of monografische tentoonstellingen.


 

Le rêve habité / De bewoonde droom 
Een tentoonstelling rond het thema van imaginaire en utopische architectuur. 
tentoongesteld van 5/05 tot 2/09/2007 

Vandaag de dag nog geven vele kunstenaars, waaronder menig graveerders, de vrije loop aan hun verbeelding door de bouwkunst tot stand te brengen of te ontmantelen. De toekomst wordt passé, het verleden wordt futuristisch, de gedachte wordt verlost van de alledaagse werkelijkheid. De betekenis ervan ontcijferen, de rode draad vinden, is essentieel om hun dromen te doordringen en te beleven.

60 werken uit de eigen collectie : Daniel FAUVILLE, Luc VAN MALDEREN, Thierry WESEL, Luc VAN MALDEREN, ASSADOUR, Brunot COUTELLIER, Alain DELATTRE, Jacky LECOUTURIER, Pierre ALECHINSKY, Emir DRAGULJ, Karel MÍŠEK, Léon WUIDAR, Sophie CALLE, Raimo KANERVA, Takesada MATSUTANI, Mimmo PALADINO, Bruno ROBBE, Jean COULON, Alain DE ZAN, Bruce Mc COMBS, Armand SIMON, Olivier DEPREZ, Sixten HAAGE, Kozuke KIMURA, François SCHUITEN, Pol BURY, Jean-Luc HERMAN, François-Xavier LALANNE, Jean-Pierre LECLEF, Jean-Luc HERMAN.


L'Imprimé, un art d'attitudes / Het gedrukte beeld, een kunstinstelling 
Een selectie van werken uit de eigen collectie 

Het technisch experimenteren, het ontplooien van formaten en materialen, het in vraag stellen van de multipels en zijn principe van veelvoudig verwerken worden hier belicht. Het toont ook het gebruik van het drukken en zijn verspreidingskracht als middel ter ondersteuning van sociale en politieke idealen of als verbindingsteken tussen kunst en het alledaagse. De tijd van de verfijnde zwart-witte ets is voorbij, lang beschouwd als de kwintessens van gedrukt werk in ons collectief denkbeeld.

Werken van Pierre Alechinsky, Georg Baselitz, Gabriel Belgeonne, Carole Benzaken, Jean-Charles Blais, Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers, James Brown, Pierre Buraglio, Sophie Calle, Eduardo Chillida, Magali Claude, Kikie Crêvecoeur, Jo Delahaut, Jean Dubuffet, Kosuke Kimura, Sol LeWitt, Takesada Matsutani, Joan Miró, Francois Morellet, Zoran Antonio Music, Mimmo Paladino, Maurice Pasternak, Françoise Roy, Richard Serra, Jean-Pierre Scouflaire, Sean Scully, José Maria Sicilia, Antoni Tàpies, Taroop & Glabel, Bram van Velde, Bob Verschueren. 


Résonnances / Weerklank 
Een selectie van werken uit de eigen collectie 
tentoongesteld van 22/01 tot 17/04/2005 

Er zijn regelmatig manifestaties van hedendaagse kunst die de band leggen tussen muziek en beeldende kunst. Men kan menig eerbetoon aan de muziekwereld terugvinden in de moderne kunstgeschiedenis, hetzij als verzoek om geluid te illustreren hetzij als inspiratiebron tot het uitdrukken van de energieke ritmen die componisten aller tijden hebben doen ontstaan. Arnold Schoenberg en Vassily Kandinsky trekken onze aandacht in het begin van de 20ste eeuw op de gelijkenissen tussen schilderkunst en muziek.
De keuze uit de eigen collectie is gemotiveerd door de brede waaier aan mogelijkheden die de hedendaagse graveerkunst toelaat, van figuratieve afbeeldingen tot lyrische abstractie, via het constructivisme.

Werken van Valerio Adami, Pierre Alechinsky, Louise Bourgeois, Pol Bury, Jean Coulon, Kikie Crêvecoeur, Peter Cunliffe, Claude Galand, Anne Gilsoul, Adelin Guyot, Benoît Jacques, Albert Lamblot.


Corps à Corps / Lijf tegen lijf 
tentoongesteld van 5/05/2001 tot 5/08/2001 
Een keuze van 88 prenten rond het thema van het lichaam, onuitputtelijke bron van inspiratie, soms misbruikt, soms verheerlijkt. Als onderwerp van hedendaagse kunstuitdrukking staat het lichaam voorop, onder alle mogelijke facetten.

Werken van Pierre ALECHINSKY, Jiri ANDERLE, Georg BASELITZ, Jean-Charles BLAIS, Louise BOURGEOIS, Albin BRUNOVSKY, Pol BURY, Pierre CAILLE, Alexander CALDER, Kikie CREVECŒUR, Francis DE BOLLE, Laurence DERVAUX, Ryuta ENDO, Luc ETIENNE, Jacques EVRARD, Claude GALAND, Claude GARACHE, lberto GIACOMETTI, Izabella GUSTOWSKA, Angeliki HAVALESIDIS, Allen JONES, Jiri KOLAR, Aki KURODA, André LAMBOTTE, Pascal LEBRUN, Michel MINEUR, Zoran Antonio MUSIC, Jean-Pierre POINT, Serge POLLIART, Petr POS, Vicky ROUX, Willem SANDBERG, Antonio SEGUI , Armand SIMON, Yvon TAILLANDIER, Walasse TING, Roland TOPOR, Raoul UBAC, Françoise VAN KESSEL, Vladimir VELICKOVIC.


Technische tentoonstellingen : 
Houtsnede, steendruk, ets, zeefdruk ... 
Door de selectie van een zestigtal werken kan een tentoonstelling opgezet worden die de werelden van hoogdruk, aquatint en afgeleiden, of zeefdruk belichten.

Monografische tentoonstellingen 
Tentoonstellingen over één bepaalde kunstenaar kunnen op touw gezet worden. 
Le Centre de la Gravure bezit een grote selectie werken van bepaalde kunstenaars, soms strekkend over het hele parcours van zijn carrière. Het aantal tentoongestelde werken kan worden aangepast aan de bijzondere eisen van de curator

Kenneth ALFRED, Visions fugitives / Vluchtige Visies - (tentoongesteld van 22/01 tot 17/04/2005)

Gabriel BELGEONNE : ongeveer 130 prenten : steendruk, houtsnede, etsen, …

Pol BURY : een zeventigtal werken in steendruk, houtsnede, zeefdruk, etsen, offset, verwelkingen, kinetiseringen, kunstenaar’s uitgaven.

Kikie Crèvecœur : meer dan 200 lino- et gummisneden tentoongesteld van 20/01 tot 15/04/2007)

Roger DEWINT : ongeveer 130 prenten van deze grote specialist in suiker oplichtende aquatint, alsmede enkele linosneden, etsen en zeefdrukken. (tentoongesteld van 5/05/2001 tot 5/08/2001).

- Gustave MARCHOUL : enkele 560 etsen, hoofdzakelijk houtsnede maar ook aquatint, steendruk, droge naald en kunstenaar’s uitgaven.

Jacques RICHEZ : een negentigtal werken in offset, affiches, zeefdruk en découpage.

Luc VanMalderen [Parade] 25 jaar zeefdruk (tentoongesteld van 25/04 tot 26/07/1998)

- Luc VanMalderenChanin bldg - N.Y.1929 - 1995 – zeefdruk ©artist2008 >>>

 

Meer informatie: Bel Dominique Durinckx, Collection/Documentation, + 32 (0)64 27 87 28 ou par E-mail : dd@centredelagravure.be