Het centrum

Beknopte geschiedenis van het nr. 10 in de rue des Amours,

van 1893 tot vandaag de dag.

WAAROM DE "RUE DES AMOURS" ?

In 1893 heeft het Gemeentebestuur de naam 'rue du Curé' in 'rue des Amours' veranderd, waarschijnlijk omdat er onderaan deze straat (het weggedeelte dat in 1938 de 'rue Vital Roland' geworden is) een padje voor een dichtbegroeid bosje de discrete schuilplaats voor geliefden tijdens feestavonden op het 'place des Martyrs' geworden was...

Het gebouw dat in het midden van deze straat staat, heeft tal van verschillende bestemmingen gekregen alvorens het Centrum voor grafische kunst en het gedrukte beeld te worden!

Het werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd. In maart 1935 verkreeg de eigenaar ervan de toelating om er een openbaar zwembad te bouwen. Volgens de geschiedenis zou er iemand op de openingsdag verdronken zijn, waardoor deze nieuwe ontspanningsplaats een slechte reputatie kreeg. Enkel de witte tegels en een hellend vlak in een deel van de ondergrond dateren nog uit die tijd.

Dit gebouw, dat in 1942 verkocht werd, werd achtereenvolgens een opslagplaats, een parfumfabriek, een lunapark en zelfs een winkel voor elektronische huishoudapparaten van het merk 'Magec'.

Rond 1960 werd het gehuurd door het Gemeentebestuur, dat er gedurende de bouw van het nieuwe stadhuis zijn kantoren in onderbracht.

Uiteindelijk kocht de stad La Louvière het gebouw in 1969 om er tentoonstellings- en conferentiezalen in te richten; de mediatheek zou er gedurende een bepaalde periode in ondergebracht worden.

In 1979 keurde de Gemeenteraad een voorontwerp goed dat bedoeld was om er een plaats van te maken die aan de grafische kunst en het gedrukte beeld gewijd zou worden.

In 1986 hebben architect Hubert Pourtois en binnenhuisarchitect Jean Glibert de werken voor de renovatie van het gebouw aangevat. Deze renovatie beantwoordde aan de functies die het Centrum destijds overwoog: de instandhouding, promotie en verspreiding van alsook het onderzoek op het vlak van de drukkunsten.

In 1988, ten slotte, stelde het Gemeentebestuur dit gerenoveerde gebouw ter beschikking van de vzw 'Centrum voor grafische kunst en het gedrukte beeld', die tot de Franse Gemeenschap behoort. Het Centrum, dat toen reeds 4 jaar bestond en door André Balthazar geleid werd, kon zich dan ontplooien...

Drie verluchte verdiepingen die met kolommen afgewerkt zijn, omvatten aldus mooie tentoonstellingsruimten van een buitengewone omvang, kantoren, een bibliotheek en een raadplegingszaal. Op de ondergrondse verdieping vindt men vele opslagruimten, kamers waarin de kunstwerken bewaard kunnen worden en een omkaderingsatelier.

In 1995 volgde Catherine de Braekeleer André Balthazar op; laatstgenoemde nam dan zijn pensioen op.

In 2011 werd het Centrum voor grafische kunst volledig gerenoveerd en met bijna 1.000 m2 uitgebreid dankzij een dubbele financiering van de Federatie Wallonië - Brussel en de stad La Louvière. Deze werken werden aan architectenbureau 'E. Spitzer sc. sprl' toevertrouwd.

De hoofddoelstelling van deze werken bestond uit de verwezenlijking van zalen die ontworpen werden om onze collecties volgens optimale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden in onder te brengen alsook om het plaatsgebrek op te lossen dat met de toename van onze fondsen gepaard ging.

Dankzij deze uitbreiding kon de bemiddelingsdienst ook beschikken over autonome ruimten die aan de vele activiteiten ervan aangepast zijn en kon een publiek dat bijzonder in grafische creaties geïnteresseerd is, toegang tot vergaderzalen voor workshops, seminaries en conferenties krijgen. Ter gelegenheid van deze nieuwe uitbreiding hebben ook graveer- en typografieateliers het daglicht gezien.

Het Centrum beschikt eveneens over een modern uitgerust atelier om zijn eigen scenografie en omkaderingen op maat te verwezenlijken. Het Centrum, dat alle soorten publiek wou kunnen verwelkomen, heeft ervoor gezorgd dat het dankzij deze uitbreiding personen met beperkte mobiliteit beter kan onthalen, zowel wat het verkeer als de toegang tot de sanitaire installaties betreft.

Met het oog op de naleving van het decreet betreffende de integratie van kunstwerken in openbare gebouwen heeft Christophe Terlinden (1969, Etterbeek) een kunstwerk voor de nieuwe vleugel van het Centrum voor grafische kunst ontworpen: drie aardappelen die geplaatst zijn in een nis die op dezelfde manier als een zwembad betegeld is (verwijzing naar het nr. 10 in de rue des Amours in 1930) en die in brons gegraveerd zijn, herinneren aan de oorsprong van de drukkunst. Het 'woord', het 'idee' en het 'beeld' zijn erin verenigd en vermengd; ze overlappen of botsen.

IN JUNI 2013 HEEFT HET CENTRUM VOOR GRAFISCHE KUNST DE PRESTIGIEUZE MUSEUMPRIJS GEWONNEN.