Erdere tentoonstelling

Parcours Gravé en Belgique/Grafiek over de grens

van 29 mars totu 28 april in De Markten; van 10 mei tot 21 july in het Centre de la Gravure.

De Markten organiseert regelmatig uitwisselingsprojecten met het buitenland. In deze tentoonstelling is Wallonïe “buitenland”. In de voorbereiding tussen kunstenaars onderling enerzijds en hun publiek anderzijds dit buitenland misschien nos verder af ligt dan het “echte” buitenland.

Deze dubbeltentoonstelling die werk van twee generaties grafische kunstenaars presenteert, telkens uit Vlaanderen, Wallonïe en Brussel, heeft precies uitwisseling en contact tot doel.

En het wederzijds publiek krijgt de kans over het muurtje te kijken naar wat gerealiseert wordt aan de andere kant van de grens.

Gehoopt wordt dat het niet bij dit eenmalig evenement blijft, maar leidt tot meer vanzelfsprekendheid in verschillende samenwerkingsvormen.

Dank aan de kunstenaars voor het entoesiasme waarmee ze aan deze tentoonstelling werkten, dan ook aan de Vlaamse en Franse gemeenschap die dit project ondersteunen.

De kunstenaars : Franck J.M.A. Casteleyns, Véronique Debruyne, David Hamesse, Nico Lanoo, Frida Maes, Bruno Petit, Anne Valckenborgh, Bjorn Vandenbussche, Dirk Zoete en ...