Erdere tentoonstelling

Un Abécédaire pour La Louvière (Een alfabet voor La Louvière)

Het surrealisme in de collecties van La Louvière

De Stad La Louvière onthaalde in oktober 1935 een Exposition surréaliste van internationaal niveau. Hoewel de manifestatie geen groot publiek succes kende, liet  ze een sterke indruk na op het toenmalige artistieke milieu, en verbond het definitief met de surrealistische beweging, op gelijk niveau met Parijs of Brussel.

Het jaar daarvoor werd Rupture gesticht - de eerste surrealistische groep die niet in een hoofdstad ontstond-  door Achille Chavée, André Lorent, Albert Ludé en Marcel Parfondry, jonge intellectuelen die hun tijd verdeelden tussen de politiek en hun literaire activiteiten.


 

Gedurende de zeventig daaropvolgende jaren bleef deze nauwe band met het surrealisme  niet zonder invloed, noch zonder vertakkingen in deze stad, die tijdens de 19de eeuw ontstond op een industrieel knooppunt: een bepaalde geestesgesteldheid bleef altijd behouden, zowel bij de aanhangers van het historisch surrealisme als bij diegenen die in dezelfde trant werkten, zonder zich noodzakelijkerwijze op het surrealisme te beroepen.

Deze invloed is ook duidelijk in de collecties van de openbare instellingen die er alle nog de sporen van dragen : de collectie van de  Provincie Henegouwen, die van de Stad La Louvière en die van het Centre de la gravure et de l’Image imprimée bewaren alle drie belangrijke werken en documenten van het surrealisme, getuigen van een regionale en internationale artistieke activiteit.

De tentoonstelling Een alfabet voor La Louvière en het begeleidende boek brengen een keuze samen van de meest betekenisvollle stukken van deze drie collecties in een opstelling die dit keer niet chronologisch is, zoals in eerdere manifestaties, maar thematisch en subjectief en onder vorm van een alfabet.  Van Alechinsky tot Zimmermann, via Bury, Chavée, Magritte, Mariën, Dali en Breton en vele anderen : Een alfabet voor La Louvière, Het surrealisme in de collecties van La Louvière  getuigt niet enkel van hun rijkdom en diversiteit maar ook van de originaliteit van een beweging met onbegrensde uitdrukkingsmogelijkheden.

12 kunstwerk

in de collectie