Erdere tentoonstelling

Jean-Michel Alberola

Zijn grafisch werk

Februari 2011 stemt overeen met de ontsluiering van de uitbreiding van het museum: 1000 m2 extra ruimte voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden, graveerateliers, vergaderingen, bewaring van kunstwerken, ...
Om deze nieuwe ruimten in te huldigen, is een tentoonstelling voorzien die er mag wezen: het grafisch werk van de Franse kunstenaar graficus Jean-Michel Alberola...   

Een tentoonstelling van de Bibliothèque nationale de France en van Le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, met de steun van de Franse Ambassade in België en de"Champagne Roederer"


 

In deze tentoonstelling zijn 200 etsen en boeken te zien komende van de verzameling van de Franse Nationale Bibliotheek. Zij komen in aller aard van graveertechnieken (aquatint, steendruk op basis van tekeningen en schilderijen, zeefdruk, typografie en offset) en in alle mogelijke gedaanten (etsen op bladen, boeken, affiches, postkaarten, wenskaarten, strooibiljetten). De getoonde werken laten ons het creatief pad ontdekken van deze uitzonderlijke kunstenaar, over 25 jaar. Drie wanden door de kunstenaar zelf op de site geschilderd vervolledigen het ensemble.

Jean- Michel Alberola, zijn inspiratie halende uit de kunstgeschiedenis, werkt op ludieke wijze door gedachteassociaties, metaforen en verwijzingen. Zij zijn alomtegenwoordig en stellen het kunstwerk en zijn statuut in vraag.

Hij maakt aanspraak op zijn dubbele affiliatie met de twee Marcels, Duchamp en Broodthaers. Reden waarom hij de wens heeft geuit om 10 van zijn werken in tegenstelling te tonen met die van Broodthaers uit onze eigen collectie.

De kunstenaar hecht veel belang aan uitgevers die hun aanbod verbreden naar een publiek groter dan die van de kleine kring kunstliefhebbers. In zijn ogen gaat het om “de enige, permanente, nobele, elegante en democratische bezigheid”.

« Ik bedenk niets nieuws, ik breng verschillende referenties met elkaar in contact of in uitwisseling, om op die manier een andere wereld te scheppen. Door te citeren sla ik bruggen.»  Jean-Michel Alberola

Jean-Michel Alberola is een veelzijdig kunstenaar : hij schildert, tekent en maakt films.  Sedert de jaren 1980 kreeg ook het grafische werk een belangrijke plaats in zijn oeuvre. Prenten hebben het voordeel een breder publiek te bereiken dan de beperkte kring van diegenen die unieke stukken kopen. Alberola vindt het idee van gedrukte uitgaven « nobel, elegant en democratisch ».

Het grafische werk van Jean-Michel Alberola is zeer gevarieerd. In het begin was er een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het veelvoud, gemaakt door middel van fotomechanische reproductie- technieken, in navolging van het onderzoek van Marcel Broodthaers en Robert Filiou, en anderzijds zijn lithografieën of gravures die nauw aansluiten bij zijn tekeningen en schilderijen. Mettertijd gingen beide richtingen in elkaar overvloeien.  Het gedrukte oeuvre van Alberola omvat zowel prenten als boeken, affiches, prentbrief- en wenskaarten, pamfletten, …

Zijn eerste prenten, in de jaren 1980, gaf hij uit in eigen beheer. Patrice Forest nodigde hem uit om litho’s te maken in het URDLA (Centre international de l’estampe et du livre/ Internationaal Centrum voor Etsen en Boeken) te Lyon, waardoor hij alle plastische mogelijkheden van deze techniek leerde kennen.  Deze samenwerking werd later voortgezet in het Parijse atelier van “item éditions”.

In 1990 begon Alberola zeefdrukken te maken op verzoek van Éric Linard. Meestal ging het om bewerkte foto’s. In 1991 maakte hij voor het eerst gravures in het atelier van Piero Crommelynck. Hij realiseert o.a. gravures met als thema de boerenmaaltijd (Le repas des paysans) van de gebroeders Le Nain, waarvan hij een ganse reeks platen maakt ; ook neemt hij de kruisiging als onderwerp, zowel in tekeningen als in zijn grafisch werk.

Het grafische oeuvre van Alberola is doordrongen van referenties naar het verleden en hij citeert zowel schilderijen als teksten. Hij haalt zijn inspiratie uit een tekst die indruk op hem maakte, een schilderij dat hij zag in een museum, een foto gevonden op een rommelmarkt…  Zijn idee krijgt een materiële vorm in een prent, die de verspreiding ervan mogelijk maakt.  Jean-Michel Alberola interpreteert een beeld of een tekst op zijn manier, door ze in relatie te brengen met iets anders.


Deze tentoonstelling bestaat uit prenten en boeken uit de collecties van de “Bibliothèque nationale de France” (de Nationale Bibliotheek van Frankrijk), dankzij de depotplicht van de uitgevers van Jean-Michel Alberola. De belangrijkste hiervan zijn “item éditions”, Éric Linard en Piero Crommelynck.  De expositie omvat ook een vijftigtal werken die de kunstenaar schonk aan Le Centre de la Gravure ter gelegenheid van deze manifestatie.


Biografische gegevens
Jean-Michel Alberola werd in 1953 geboren in Saïda, Algerije.  Sinds 1962 woont hij in Frankrijk.
In 1981 neemt hij, samen met o.a. Robert Combas en Hervé Di Rosa, deel aan de tentoonstelling “Finir en beauté” (een schoon eind) die kunstcriticus Bernard Lamarche-Vadel in Parijs organiseert. Van dan af wordt hij gerekend bij de groep kunstenaars van de “Figuration Libre” (Neo-expressionisme, Transavanguardia in Italië, Neue Wilden in Duitsland), artiesten die hun inspiratie putten uit de populaire cultuur zoals die door de media is verspreid. 
Eerste solotentoonstelling in Galerie Templon in  Parijs. 
Door een bestelling van zijn galerist, Daniel Templon, leert hij lithografieën maken in het Parijse atelier Mourlot.
Vanaf 1983 realiseert hij zijn eerste uitgaven in eigen beheer, in navolging van Marcel Broodthaers en Joseph Beuys, in offset gedrukt bij Jacques Deshayes in Le Havre en in typografie bij Philippe Devoghel in Grignan, Frankrijk. 
Hetzelfde jaar nodigt Patrice Forest, van uitgeverij “item éditions” in Parijs, hem uit litho’s te maken in het URDLA (Centre international de l’estampe et du livre/ Internationaal Centrum voor Etsen en Boeken) te Lyon. Sindsdien is Patrice Forest de vaste drukker van zijn lithografieën.
In 1984 verschijnt zijn eerste kunstenaarsboek, getiteld “Carnet de dessin” (zakboek tekeningen).
Te beginnen met zijn tentoonstelling « La Peinture, l’Histoire et la Géographie » (Schilderkunst, Geschiedenis en Aardrijkskunde) in het Centre Georges Pompidou in 1985, ontwerpt Jean-Michel Alberola voor al zijn exposities, de affiche, de uitnodigingskaart en de maquette van de catalogus, die aldus een  kunstenaarsboek wordt.
1986 : zijn verblijf in Togo (Afrika) resulteert in het kunstenaarsboek “Impression d’Afriques” (Afrikaanse indrukken).
1990 is het jaar van de eerste gravures, gedrukt bij “Les Presses du Jardin” in Nîmes.
Voor het eerst maakt hij ook zeefdrukken, op uitnodiging van drukker-uitgever Éric Linard en realiseert prenten op groot formaat, gebaseerd op foto’s.
In 1991 ontmoet Jean-Michel Alberola drukker-uitgever Piero Crommelynck, met wie hij samenwerkt tot diens dood in 2001.
Hij begint les te geven aan de Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (Nationale Hogeschool voor Schone Kunsten) in Parijs.
In 2002-2003 wordt het project “The Little Utopian House” (Het huis van de kleine utopieën) gerealiseerd voor de Triënnale van Echigo-Tsumari 2003 in Japan. Deze constructie, versierd met fresco’s dient nu als vergaderzaal van het dorp Matsudaï, ten noordwesten van Tokio, gelegen in de bergen. Van de voorstellingen op de beschilderde muren maakt hij elf lithografieën.

Jean-Michel Alberola nam sedert de jaren 1980 deel aan talrijke groepstentoonstellingen in Frankrijk en daarbuiten.

 

52 kunstwerk

in de collectie