Erdere tentoonstelling

THIERRY LENOIR - FRéDéRIC PENELLE - DANIEL NADAUD

Kronieken

Opening 12/10/18

Ter gelegenheid van de dubbele verjaardag waarbij enerzijds het 30-jarige bestaan van het “Centre de la Gravure” en anderzijds de 150e verjaardag van La Louvière gevierd worden, leidt de tentoonstelling Kronieken ons door heden en verleden. Het verhaal wordt ons verteld vanuit het oogpunt van de drie artiesten Frédéric Penelle, Thierry Lenoir en Daniel Nadaud.

We zetten de traditie voort van kunstenaars die het maatschappelijke leven of historische gebeurtenissen uitbeeldden, zoals het geval was bij Francisco Goya of Jacques Callot, waarvan de gravures tot doel hadden om het beeld van destijds vast te leggen en een collectief geheugen in stand te houden. Hoewel de werken van hedendaagse artiesten van dezelfde stroming soms een klimaat van oorlog of onderdrukking schetsen, gebruiken ze humor of spot om de onrechtvaardigheden of absurditeiten van onze maatschappij aan de kaak te stellen. De nu eens grappige dan weer ernstige beelden van deze drie artiesten worden veel meer gedomineerd door doodgewone burgers en dagelijkse voorwerpen dan door belangrijke historische feiten of heldhaftige daden.

De tentoonstelling wordt gezien doorheen het universum van deze drie artiesten, die elk een verdieping innemen, en wordt opgedeeld in een Kroniek van de schaduw bij Frédéric Penelle en zijn bewegende beelden die samen met de videokunstenaar Yannick Jacquet uitgewerkt werden en waarbij het digitale, de gravure en knipsels  samengebracht worden, een Kroniek van het alledaagse bij Thierry Lenoir en zijn provocerende houtgravures, en tenslotte een Kroniek van het onheil bij Daniel Nadaud en zijn gedrukte verhalen waar landbouwwerktuigen en oorlogsmachines in verwerkt worden.

Ter gelegenheid hiervan werkt het “Centre de la Gravure” een editie uit met iedere artiest alsook drie monografische catalogi die in een verhard omhulsel  gepresenteerd worden.

Tentoonstelling georganiseerd in het kader van Van lood tot pixel – Du plomb au pixel waaraan 5 musea in Vlaanderen en Wallonië meewerken.

 

 


EDITIES

« De kroniekschrijvers » is ook een editoriale en pedagogische ontwikkeling. Voor dit trio van de tentoonstelling brengt het museum drie edities uit (de editie van een nieuw bedrukt kunstwerk in samenwerking met elke kunstenaar), 3 monografische catalogi die voorgesteld worden in een boekband die deze « kroniekschrijvers in wording » verbindt en 3 videoreportages die in het atelier van de kunstenaars verwezenlijkt werden en die hun respectieve werelden, technieken… voorstellen. Ze worden tijdens de tentoonstelling, maar ook via het internet verspreid.

FILMVOORSTELLING op 11/11 om 11 uur:  ‘LES MAINS LIBRES’

11u:
Projectie ‘Les mains libres’ in aanwezigheid van regisseur Jérôme Laffont
Les Productions du Verger - 2017 - Duur: 77 min.
Cinéma Stuart - 16, rue Sylvain Guyaux - La Louvière

12u30:
Centrum voor grafische kunst – bezoek aan de tentoonstelling ‘De kroniekschrijvers’ en aperitief ‘op Vlaamse wijze’
Prijs: 10 € (film + toegang tot de tentoonstelling)
Reservatie gewenst: edu@centredelagravure.be   / 064/27 87 21

« Frans Masereel (België / 1889 – 1972) is een van de boeiendste Belgische kunstenaars uit de 20ste eeuw. Zijn kunstwerk, dat hoofdzakelijk uit zwart-witte gravures bestaat, is een uiting van zijn ongenoegen over de tragedies uit zijn tijdperk. Toen hij omwille van zijn pacifistische overtuigingen in gedwongen ballingschap vertoefde, belichaamde hij samen met schrijvers als Stefan Zweig en Romain Rolland de droom van een cultureel en broederlijk Europa. »

De datum werd niet toevallig gekozen. Frans Masereel was immers een kunstenaar die zich voor de strijd tegen verdrukking en geweld inzette; hij was vredelievend. Op 11 november 2018 wordt het 100-jarig bestaan van het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht.

In samenwerking met Central / www.cestcentral.be

Deze tentoonstelling maakt deel uit van een project met de titel: "Du Plomb au Pixel (R)évolutions Graphiques en Belgique." -  "Van Lood tot Pixel, Druk(r)evoluties in België/" - "From Lead to Pixel, Graphic (R)evolutions in Belgium".

De partners zijn :

 1. MIAT /Gent,
   
 2. Museum Plantin Moretus/ Antwerpen,
   
 3. Museum van de Speelkaart /Turnhout,
   
 4. Centre de la Gravure et de l’image Imprimée /La Louvière,
   
 5. Maison de l’Imprimerie /Thuin.
  Het “Maison de l’Imprimerie” is een plek die in het teken staat van de ambachten en kunsten rond de boekdrukkunst en het papier. Het wezenlijke kenmerk van dit museum is dat het ervoor zorgt dat het geconserveerde industriële erfgoed bewaard blijft en als activiteit voorgesteld wordt. Tot de technieken en de know-how die men in het museum kan vinden, horen de vervaardiging van papier op traditionele wijze, het zetwerk en de boekdrukkunst, de gravure, de lithografie, het lettertype, het boekbinden en tal van andere technieken waarbij papier centraal staat.

  Het museum richt zich tot jong en oud, zowel groepen als individuele bezoekers zijn er welkom en het vormt een warm kader waar iedereen met elkaar in dialoog treedt. De wens van het “Maison de l’Imprimerie” is dat ieders individuele ervaring leidt tot wederzijdse verrijking.
  De collecties bestaan uit verschillende machines en uitrustingen zoals drukpersen, diepdrukpersen, lettergietmachines, bandstempels, etc.
  Twee tot drie maal per jaar biedt het “Maison de l’Imprimerie” diverse tijdelijke tentoonstellingen aan.
  Een gevarieerde keuze die het mogelijk maakt om de geweldige rijkom van de wereld van de boekdrukkunst te illustreren.