Erdere tentoonstelling

Pierre Alechinsky.

Les palimpsestes

in het kader van de biënnale ARTour

Pierre Alechinsky, le 2 juin 2017 devant "Passerelle"

Pierre Alechinsky, die in 1927 te Brussel geboren werd, is een grote liefhebber van de drukkunst. Al meer dan 60 jaar verzamelt hij allerlei soorten papieren met een zeer divers verleden. Deze kunstenaar, die rommelmarkten en archieffondsen afschuimt, onttrekt oude handgeschreven brieven, zakelijke brieven met hoofding, facturen, oude geografische kaarten en stadsplannen aan het oorspronkelijke gebruik ervan, om ze op een buitengewoon vrije manier in zijn eigen werken te integreren.

Door afdrukken van riooldeksels (zogeheten 'mangaten') in de straten van Arles, Brussel, Luik, New York, Peking, Rome of Salzburg te maken, heeft hij een zeer bescheiden stadsmeubilair nieuw leven ingeblazen. Ruim 300 kunstwerken (schilderijen, tekeningen, prenten, boeken... ) belichten een ongewoon aspect van zijn methode.

Catalogus

De catalogus die ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Pierre Alechinsky / Les palimpsestes' gepubliceerd wordt, bevat een gedetailleerde inventaris - die aan de hand van aantekeningen door de kunstenaar becommentarieerd wordt - van alle soorten palimpsesten die hij sinds het einde van de jaren 40 verwezenlijkt heeft. In een ongewone tekst van Yves Peyré wordt deze heel bijzondere methode belicht.