Réalisateur

Prasowe Zaklady Graficzne, RSW “Prasa-Ksiazka-Ruch”

Imprimeur