En Belgique

TE WAIPOUNAMU, jusqu'au 24 février

De Heerlyckheid -Pretoriastraat 28-2600 Berchem

De Heerlyckheid -Pretoriastraat 28-2600 Berchem

Hernieuwing Lidmaatschap mogelijk, aangekochte werken van de tentoonstelling en Premieplaten kunnen opgehaald worden.

IN BIJLAGE: Gegevens uitstap Nederland zaterdag 21 april  -  Lezingen met Demo & Workshops GRAFIEK LEEFT!

We hopen jullie te ontmoeten op een van onze activiteiten.

www.rooms-veerle.be/foundation - tel. +32 (0)472 557 257