De Collectie
Affiches

  

Peace - 2001 ©Luba Lukova - www.lukova.net


Le Centre de la Gravure heeft een verzameling van zo'n 5.000 auteursaffiches voor culturele, politieke of sociale manifestaties. Onder andere een legaat van de Belgische graficus Jacques Richez, een omvangrijke donatie van Alain Le Quernec, en affiches van verschillende Belgische en buitenlandse kunstenaars, zoals Goffin, Junius, Pos of Tomaszewski.

Daarnaast heeft het museum nog affiches van kunstenaars als Alechinsky, Chillida, Segui of Tapies: kunstenaars die in de museumcollectie vooral vertegenwoordigd zijn met hun etsen en hun ander grafisch werk.

Het museum is stichtend lid en bestuurder van het R.E.A.G.A. (Réseau européen d'Affiches et de Graphisme d'Auteur / Europees Netwerk voor Affiches en Grafisch Ontwerp), een samenwerkingsverband van organisaties uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en België. Het REAGA stimuleert de verspreiding van grafische kunst door samen tentoonstellingen op te zetten of uit te wisselen. Op langere termijn wil het een netwerk opzetten van de affichecollecties van verschillende musea.